756 Abstracción orgánica II
15 x 51 x 12 cm. (2020)
755 Abstracción orgánica
49 x 25 x 16 cm. (2020)
754 Abstracción figurativa
73 x 35 x 15 cm. (2020)
745 Abstracción Orgánica I
28 x 38 x 17 cm. (2019)
743 Espacio Abierto V
19 x 110 x 25 cm. (2019)
private collection
738 Abstracción Orgánica IV
27.5 x 38 x 11 cm. (2019)
737 Abstracción Orgánica III
39 x 17 x 24 cm. (2019)
735 Abstracción figurativa II
94 x 33 x 20 cm. (2018)
734 Abstracción figurativa I
64 x 28 x 15 cm. (2018)
private collection
729 Abstracción Orgánica X
40 x 24,5 x 17 cm. (2017)
727 Abstracción Orgánica VII
70,5 x 33,5 x 13,5 cm. (2017)
726 Abstracción Orgánica VI
48 x 56 x 17 cm. (2017)
724 Abstracción Organica IV
32 x 63,5 x 11 cm. (2016)
private collection
723 Abstracción Organica
39 x 41 x 14 cm. (2016)
private collection
723 Abstracción Organica (posterior)
39 x 41 x 14 cm. (2016)
private collection
722 Abstracción Organica II
76 x 44,5 x 8,5 cm. (2016)
private collection
721 Abstracción Organica
50 x 14 x 9,5 cm. (2016)
private collection
718 Reflexiones
38 x 48 x 10 cm. (2016)
717 Libre en el Espacio
(2015)
716 Dialogos en la Forma
42 x 33 x 20,5 cm. (2015)
private collection
715 espacio Abierto VI
43,5 x 20 x 19 cm. (2014)
private collection
714 Espacio Abierto V
33 x 34 x 18 cm. (2014)
private collection
713 Espacio Abierto IV
17,5 x 47,5 x 17 cm. (2014)
private collection
712 Espacio Abierto
28 x 46 x 14 cm. (2014)
private collection
707 Dialogos en la Forma II
40 x 44 x 19 cm. (2014)
706 Dialogos en la Forma I
61 x 17,5 c 15.5 cm. (2014)
private collection
705 Dialogos en la Forma
33,5 x 22 x 19 cm. (2014)
private collection
703 Dialogos en la Forma VI
52 x 55,5 x 31 cm. (2013)
private collection
702 Dialogos en la Forma V
93 x 30 x 30 cm. (2013)
private collection
701 Dialogos en la Forma IV
67 x 26 x 35 cm. (2013)
private collection
700 Dialogos en la Forma III
72 x 53 x 30 cm. (2013)
private collection
699 Dialogos en la Forma II
46,5 x 27 x 21 cm. (2013)
private collection
698 Dialogos en la Forma II
39 x 32 x 25 cm. (2013)
private collection
697 Dialogos en la Forma
30 108 x 28 cm. (2013)
private collection
695 Eclipse
66 x 81 x 35 cm. (2012)
683 Espacio Abierto I
50,5 x 64,5 x 44 cm. (2010)
680 Volcánico
64 x 60 x 32 cm. (2010)
private collection
669 Reflexiones
36 x 37 x 20 cm. (2009)
private collection
667 Espacio Abierto III
102 x 19 x 20,5 cm. (2009)
private collection
665 Arco
99 x 26,5 x 20,5 cm. (2009)
Collection Glass museum Alter Holf Herding
662 Vigilante
36 x 33 x 13 cm. (2009)
private collection
660 Cabeza
27,5 x 22 x 17 cm. (2009)
Collection Glass museum Alter Holf Herding
651 Volumen y Forma III
28,5 x 27 x 12,5 cm. (2008)
private collection
650 Arco
52,5 x 145 x 44 cm. (2008)
private collection
644 x Volumen y Forma II
38,5 x 35.5 x 12 cm. (2008)
private collection
631 Espacio Abierto IV
37 x 44 x 30,5 cm. (2007)
private collection
629 Esfera
33 x 33 x 18 cm. (2007)
private collection
622 Vuelos
27 x 177 x 19 cm. (2007)
collection Patron of Arts
618 Espacio Abierto II
68,5 x 47 x 16 cm. (2007)
collection Patron of Arts
617 Espacio Abierto
80 x 42 x 23 cm. (2007)
collection Patron of Arts
616 Volcánico
52 x 82 x 25 cm. (2007)
private collection
607 Espacio Abierto IV
68 x 66 x 17 cm. (2006)
collection Patron of Arts
606 Espacio Abierto III
77 x 77 x 27 cm. (2006)
private collection
573 Espacio Abierto V
99 x 31 x 42 cm. (2005)
private collection
554 Lo profundo es el aire VIII
80 x 80 c 12 cm.(2004)
collection Patron of Arts
532 Vuelos
35 x 144 x 23,5 cm. (2003)
collection Patron of Arts
510 Espacio Abierto X
22 x 53 x 14 cm. (2002)
private collection
500 Espacio Abierto VIII
42,5 x 37,5 x 19 cm. (2002)
collection Museum Jan Van der Togt
487 Espacio Abierto XLI
113 x 79 x 35 cm. (2001)
private collection
471 Espacio Abierto VII
29,5 x 24,5 x 14 cm. (2001)
private collection
464 Cabeza VII
52 x 39 x 14 cm. (2001)
private collection